Välkomsttal

Sven stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet

Moderator: Elisabeth Sjöstedt, chef för Enheten för forskningspolitisk rådgivning, Vetenskapsrådet