Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressmeddelande

Intensiva dagar väntas på S.E.E. 2016

Scandinavian Electronics Event, S.E.E. 2016, öppnar med en paneldiskussion med framstående personer den 19 april klockan 11.00. Mässan, som i år har lockat över 170 utställare, pågår under tre intensiva dagar 19-21 april på Kistamässan i nordvästra Stockholm.


– Jag är glad och stolt att flera av Sveriges mest framgångsrika företag väljer att vara representerade på S.E.E. 2016. Deras deltagande bidrar i hög grad till mässans starka profil. Dessutom visar det på vikten av att kunna erbjuda mötesplatser där experter inom olika områden kan träffas, diskutera och utbyta erfarenheter, säger Magnus Eriksson, projektchef för S.E.E.

I år medverkar exempelvis talare från storföretag som Ericsson, Volvo, ABB och Scania. Sara Mazur, chef Ericsson Research, key note speaker och deltagare i den inledande paneldebatten håller med Magnus Eriksson:
– S.E.E. är en bra samlingsplats för att få insikter i vad som händer inom elektronikindustrin i Skandinavien och övriga världen. Ett område där vi ligger bra till, i alla fall om bedömningen görs utifrån den rapport som European Patent Office publicerade den 3 mars i år. Enligt den placerar sig Sverige på ”patentligans” tredjeplats.

Lena Norder VD för Svensk Elektronik menar:
– Elektronik är grundmotorn i hela den digitaliseringsvåg som pågår, med nya ”tänkande” produkter och system. Det ställs allt högre krav på företagen att hålla sig framme och ha koll på den senaste kunskapen och ha kontakt med de många aktörerna som är med och tar fram allt det nya. Det är därför vi i kraft av våra medlemmar har skapat S.E.E. som en samlad arena för ökad konkurrenskraft genom ny kunskap och nya affärer.

Invigning och Paneldiskussion – Stora scen C08:50
Invigningstalare är Mats Odell, ordförande i Smartare Elektroniksystem. Mats Odell, som också deltar i den efterföljande paneldebatten, säger:
– Kreativitet och innovationsförmåga inom elektronikområdet blir allt viktigare och påverkar företagens konkurrenskraft, stora som små. Det är viktigt att hela tiden utveckla sin kunskap och sitt affärsnätverk. S.E.E. är en utmärkt arena för allt detta.

Avgörande för alla företag är förmågan att komma med nya innovationer, nya lösningar som ligger i framkant och svarar på vad marknaden vill ha. Lena Norder, vd för Branschorganisationen Svensk Elektronik som arrangerar S.E.E. säger:
– Paneldiskussionen handlar om hur man kan öka innovationskraften och underlätta för företag att snabbare komma ut med sina idéer på marknaden

Viktiga frågor som kommer att belysas är om problematik och roller i elektronikbranschens värdekedja. Hur olika kompetenser behövs för att stärka den utveckling som efterfrågas i modern industri och i ett digitaliserat samhälle. Och inte minst, hur vi ska får kompetens och företag att stanna i Sverige.

Även från politiskt håll har industrins betydelse lyfts fram allt mer. Regeringen har nyligen i sin nyindustrialieringsstrategi uttalat att Sverige som starkt industriland behöver ha innovativa företag som kan ta ledande roller i den globala konkurrensen. Allt detta ställer krav på digitalisering och hållbar utveckling.

Paneldiskussionen, som leds av journalisten Lennart Persson, tidigare nyhetsankare på Aktuellt, pågår mellan klockan 11.00 och 12.15. I panelen deltar personer som var och en representerar viktiga perspektiv:

Sara Mazur, Forskningschef på Ericsson, Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA, Mats Odell, Ordförande Smartare Elektroniksystem, Maria Månsson, Ordförande Svensk Elektronik, Olle Hulteberg, VD Inission och Hans Hentzell, VD Swedish ICT.

Omfattande seminarieprogram
Förutom sin medverkan i debatten finner vi också Sara Mazur i seminarieprogrammet med en presentation av nästa generations kommunikationsnät, 5G. Från Ericsson kommer även Björn Ekelund som talar om nytänkande och innovationer som leder till ökad konkurrenskraft. En föreläsning som innehåller flera konkreta exempel.

Självkörande bilar är högaktuellt och fordonen har skapat rubriker världen över. En ledande aktör inom området är Volvo. Key note speaker Martin Hiller från Volvo berättar på mässan om företagets DriveMe-projekt.

– Ett trafiksystem består av fordon, infrastruktur, förare, lagar och förordningar. Alla delar i detta pussel kommer behöva ändras och anpassas för att få ut maximalt av självkörande bilar. I DriveMe-projektet utforskar vi just dessa frågor, säger Martin Hiller och fortsätter.

– Under de kommande åren kommer vi att släppa ut många självkörande bilar på vägarna runt Göteborg. Mitt eget fokus i det arbetet är på vad som behöver ändras i bilen, och då främst bilens elektriska och elektroniska system.

Exempel på andra talare från svenska storföretag är Göran Manske, ABB, som kommer att måla upp bilden av en ny värld med samarbetande robotar. En sådan är ABBs YuMi, en innovativ och människovänlig robot. YuMi visas i Showcase Sweden området.

Magnus Hahn, Scania, ger en historisk presentation av Scanias R&D funktion och ger även en beskrivning av vad som ligger till grund för företagets forskning, hur planering och samarbete går till. Presentationen avrundas med en redovisning av konkreta exempel.

– Tack vare en gedigen insats från medlemmarna i Svensk Elektronik håller programmen hög kvalitet, både bredd och djup, säger Magnus Eriksson. S.E.E. är en kreativ och innovativ mötesplats där lösningar som ger tryggare vård och omsorg, effektivare energiförsörjning, bättre miljö, säkrare trafik och mycket annat visas.

Det kostnadsfria seminarieprogrammet rullar på tre scener under mässans alla tre dagar. Ingen föranmälan krävs.

Nyhet - Matchmaking - Lokal Match Making area
En ny aktivitet med fokus på nya idéer presenteras på mässan, Matchmaking, Aktiviteten ger utställande och besökande företag konkreta verktyg som ska bidra till att de kan växla upp sin innovationskraft.

Mässans matchmakingaktivitet ska uppmuntra till många spännande möten som genererar innovationer för nya affärer. Aktiviteten stöds av de strategiska innovationsprogrammen Smartare Elektroniksystem och IoT (Internet of Things) Sweden samt Swedish ICT, som alla ställer upp med sina experter
– Det här ligger helt i linje med de höga ambitioner vi har för S.E.E. som vi skapade för att vara branschens samlade arena för kompetens, inspiration och affärer. S.E.E. görs med stort engagemang av, med och för branschen och vi är mycket glada över det goda samarbetet kring Matchmaking, säger Lena Norder, vd för Svensk Elektronik.

Kontakterna för Matchmaking sker genom registrering på mässans hemsida.

Showcase Sweden – med en terapikatt, bordsrobot och samarbetande YuMi
Syftet med Showcase Sweden är att få gymnasielever intresserade av att söka sig vidare till elektronikbranschen och att medvetandegöra elektronik som möjliggörare för nya applikationsområden och samhällsutmaningar.

Ett exempel på produkter för vården är terapikatten JustoCat från Robyn Robotics AB, katten som ger patienter fysisk närhet, uppmärksamhet och någon att bry sig om.

Ett annat är den lilla bordsroboten Bestic, från Bestic AB som är ett äthjälpmedel skapad av och för personer som har nedsatt eller saknar funktion i armar eller händer. Båda utställarna ingår i Showcase Sweden, ett återkommande inslag på S.E.E. med små montrar och spektakulära produkter.

Robotvärlden representeras också av ABBs nya robotgeneration, YuMi. YuMi är konstruerad för framtidens automation, till exempel för montering av små komponenter där människor och robotar arbetar tillsammans med samma arbetsuppgift. YuMi betyder “you and me” – samarbete mellan människa och robot med oändliga möjligheter.

EXMA säkerhetssystem visar ett helt nytt passersystem, Exma Duo, där mobiltelefonen blir både nyckel och installationsverktyg. Systemet är bland annat anpassat för hemtjänsten. En arbetsorder skickas till den anställdes telefon och innehåller då även de krypterade nycklar som behövs för just den dagen. Dessa nycklar är tidsbegränsade och fungerar endast i den telefon de är avsedda för. När låset öppnas så kommer telefonen automatiskt att meddela öppningen till kontoret.

I Showcase Sweden området precis vid entrén finns också Smartare Elektroniksystem, Tekniska muséet, Vetenskapens hus, Eskilstuna ElektronikPartner AB samt Högskolan i Halmstad representerade.

Live Production
Ett av mässans dragplåster hamnar under luppen av ledande experter och internationella laboratorier. Det är aktiviteten Live Production, en avdelning för tvätt, renhetsmätning och lackning av flera hundra avancerade kretskort.

På en yta av över 250 m² kommer två olika kretskort att produceras, inför ögonen på besökarna, för att sedan transporteras till en avdelning för renhetsmätning, tvättning och lackning allt under ledning av Bob Willis, erkänd expert på området
– Huvudsyftet är att belysa parametrarna som styr renheten på kretskorten och vad som krävs för att få dem rena samt vad händer om kretskorten lackas utan att de är tillräckligt rena, säger Lars Wallin, Projektledare Live Produktion på SEE2016.

På mässan kommer löpande resultat att redovisas från scenen och varvas med korta intervjuer av experter på olika delar i tillverkningskedjan för att besökarna skall få en inblick i komplexiteten i tillverkningen dagens elektronikhårdvara.

Presentation av Live Production konceptet
Den 19/4 klockan 09:45 -Lokal Live Production och SM i Handlödning scen; C01:39. Talare: Lars Wallin

Vem blir årets bästa handlödare?
I aktiviteten ingår också SM i Handlödning. Tävlingen är öppen för alla verksamma inom svensk elektronikindustri och prispengar delas ut till både 1:an, 2:an och 3:an.
– Den nya svenska mästaren att få åka till en elektronikmässa i Tyskland för att tävla mot europeiska motståndare, berättar Magnus Eriksson.

Vinnaren där får en biljett till San Diego för att delta i Världsmästerskapen i Handlödning 2017. Prisutdelningen för SM i handlödning sker i monter C01:39 den 21/4 klockan 15.30.

Nyhet - Kraftforum, konferensen för framtidens kraftlösningar
För första gången arrangeras Kraftforum i Stockholm. Kraftforum, som bjuder på seminarier och workshops i världsklass där talare delar med sig av sin spetskompetens, går parallellt med S.E.E. den 19 april på Kistamässan. Kraftforum är en viktig arena för företag, ingenjörer och skolor inom kraftområdet.

Svensk kraftelektronikindustri står inför stora förändringar. För att möta utmaningarna kommer det bland annat behövas mellan 8 000 och 15 000 nya elkraftsingenjörer till år 2020. I Sverige utexamineras färre än 100 nya elkraftsingenjörer om året. En lösning för att klara utmaningarna är att öka nätverkandet mellan ingenjörer i teknikföretagen. Och det är vad Kraftforum handlar om.
– Ett ingenjörssamarbete mellan exempelvis Volvo och Ericsson främjar utvecklingen för båda företagen, de konkurrerar inte med sina produkter men har gemensamma utmaningar, säger Martin Andréasson, en av initiativtagarna till Kraftforum. Genom att utbyta erfarenheter kan problem lösas snabbare och alla bolagen kan utnyttja samma idéer i sin utveckling.

Kraftforum genomfördes första gången i Göteborg 2013 och har, fram till i år, arrangerats i Göteborg. Intresset har ökat kraftigt och under dessa tre år har antalet besökare gått från 60 till hela 300 personer.

Agenda 2016

Electronic Environment Conference
Parallellt med S.E.E 2016 arrangeras också EEC16, Electronic Environment Conference, med tidningen ELECTRONIC ENVIRONMENT som värd. Electronic Environment Conference är Nordens enda gemensamma konferens för elektronikområdena EMC, ESD, Miljötålighet för elektronik samt Energilagring.

På EEC16 presenteras de senaste rönen och de senaste lösningarna. Kunder och leverantörer träffas och det utbyts erfarenheter, goda idéer flödar och man träffar många välkända företag och branschorganisationer. Här överbryggas gränserna mellan akademiker, företag och myndigheter.
– Att ge konferensdelegaterna möjligheten att välja mellan att följa olika temaområden eller elektronikområden blev mycket positivt mottaget, och det är definitivt något som vi kommer att utveckla vidare för 2016, säger Dan Wallander, Just Event.

Till konferensen kommer praktiserande ingenjörer, tekniker, konstruktörer, utvecklings- och kvalitetsansvariga, inköpare, beslutsfattare, konsulter med flera, alla intresserade av just dessa elektronikområden.

Electronic Environment Conference arrangerades för första gången 2007 i Göteborg och sedan dess har konferensen arrangerats vartannat år.

Konferensprogrammet

För mer information besök www.see-event.se eller kontakta:
Magnus Eriksson, projektchef, 08-749 43 30, magnus.eriksson@stockholmsmassan.se
Magnus Deutgen, pressansvarig, 070 733 46 02, magnus@op3.se

S.E.E. pågår 19-21 april på Kistamässan och förutom ett mycket starkt seminarieprogram och mer än 170 utställande företag arrangeras även ett flertal andra intressanta aktiviteter. Bland dem Matchmaking med fokus på nya idéer och stärkt innovationskraft. Dessutom Live Production, 250 m2 upplåtna för tillverkning av avancerade kretskort, inför ögonen på besökarna. På mässans öppningsdag den 19 april finns även möjlighet att besöka konferensen Kraftforum som för första gången hålls i Stockholm på Kistamässan.

Bilder